Ochrana dat osobních údajů

Každý občan, kterého osobní údaje shromažďujeme má právo na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování a přenositelnost údajů.

Jakými daty disponujeme?

Všechna data, která má Infl.cz, respektive společnost Niflheim s.r.o., sídlem Rybná 24, Praha 1, 110 00, k dispozici jsou veřejná. Data buďto pochází z veřejných instagramových profilů osob, které jsou v databázi Infl.cz a nebo jsou poskytována při registraci na Infl.cz přímo osobou, které se data týkají.

Data, které nám poskytuje sám influencer:

 1. Fotografie z veřejného profilu
 2. Jméno a příjmení pořp. pseudonym, nickname nebo název brandu
 3. Počet followerů
 4. Údaje vyplněné v popisu profilu
 5. E-mailová adresa
 6. Pohlaví

Data, která přebíráme z veřejných zdrojů:

 1. Fotografie z veřejného profilu
 2. Jméno a příjmení pořp. pseudonym, nickname nebo název brandu
 3. Počet followerů
 4. Údaje vyplněné v popisu profilu
 5. E-mailová adresa (pokud je veřejná na Instagramu)

Jak tato data používáme?

Data nám poskytnutá nebo námi převzatá využíváme k zobrazování v naší veřejné “databázi influencerů”, kterou lze vyhledat na infl.cz

Kde a jak ukládáme tato data?

Veškerá data námi shromažďovaná jsou uložena na našem zabezpečeném serveru, který je hostovaný u společnosti DigitalOcean LLC a fyzicky přítomný je ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu s označením FRA1.

Veškerá data a osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich poskytnutí.

Sdílení dat

Všechna data a osobní údaje jsou buďto veřejné nebo poskytnuté k účelu dalšího šíření. Tím pádem lze data a osobní údaje námi shromážděné volně šířit dál.

Sdílení v rámci spolupráce s třetími stranami

Všechny data a osobní údaje, jak poskytnutá, tak převzatá z veřejných zdrojů jsou předávána třetím stranám.

O předávání dat třetím stranám vedeme evidenci, která obsahuje:

 1. jméno a kontaktní údaje správce a zpracovatele včetně jména DPO
 2. účely zpracování
 3. popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů
 4. kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny
 5. informace o mezinárodním předávání osobních údajů
 6. lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
 7. popis technických a organizačních opatření