Ochrana dat osobních údajů

Každý občan, kterého osobní údaje shromažďujeme má právo na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování a přenositelnost údajů.

Jakými daty disponujeme?

Všechna data, která má Infl.cz, jsou poskytována při registraci na Infl.cz přímo osobou, které se data týkají.

Data, které nám poskytuje sám influencer:

  1. Fotografie z veřejného profilu
  2. Jméno a příjmení pořp. pseudonym, nickname nebo název brandu
  3. Počet followerů
  4. Údaje vyplněné v popisu profilu
  5. E-mailová adresa
  6. Pohlaví

Jak tato data používáme?

Data nám poskytnutá využíváme k zobrazování v naší veřejné “databázi influencerů”, kterou lze vyhledat na infl.cz

Kde a jak ukládáme tato data?

Veškerá data námi shromažďovaná jsou uložena na našem zabezpečeném serveru, který je hostovaný u společnosti DigitalOcean LLC a fyzicky přítomný je ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Veškerá data a osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich poskytnutí.